პროფეშენ ტექნოლოჯი
თბილისი, ჭოროხის ქ. 9

სერვის ჰაუსი
თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. 68