ვესტვინდ, შპს
ბათუმი, 6010, გორგასლის ქ. 97

მაი თრეველი
თბილისი, 0108, რუსთაველის გამზ. 24/1

მაი ვიზა
თბილისი, 0108, რუსთაველის გამზ. 24.1