ჩვენი სკოლა - სათხილამურო სკოლა
თბილისი, ბაკურიანი