პელიკან ტაქსი
თბილისი, რუსთაველის გამზ. 36

გეზი
თბილისი, ბედიას ქ. 55