ელექტროვაგონშემკეთებელი ქარხანა
თბილისი, ც. დადიანის ქ. 32

ელექტროტექნიკური ქარხანა
თბილისი, ცემის ქ. 3

ელმავალმშენებელი
თბილისი, დ. გურამიშვილის გამზ. 84