კავკასიის გენეტიკა, შპს
თბილისი, 0160, ბუდაპეშტის ქ. 2