მუხრანული
მცხეთა, სოფელი მუხრანი

სამგორის მეფრინველეობის ფაბრიკა
თბილისი, გამარჯვების ქ. 1

ალგეთის მეფრინველეობის ქარხნის სადისტრიბუციო ოფისი
თბილისი, გორგასლის ქ. 109