ბავშვთა რეაბილიტაციისა და სპორტული მედიცინის ცენტრი
თბილისი, შ. ჩიტაძის ქ. 9

თბილისის კანისა და ვენ-სნეულებათა კლინიკური დისპანსერი
თბილისი, კონსტიტუციის ქ. 4

თვალის სნეულებათა დისპანსერი
თბილისი, ზ. ჭავჭავაძის ქ. 10

რესპუბლიკური ენდოკრინოლოგიური დისპანსერი
თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. 95

ფსიქო-ნევროლოგიური დისპანსერი
თბილისი, ქუთათელაძის ქ. 3

კან-ვენეროლოგიური დიპანსერი 3
თბილისი, ც. დადიანის ქ. 20

კან-ვენეროლოგიური დისპანსერი 5
თბილისი, ქუთათელაძის ქ. 3

ან-ვენეროლოგიური დისპანსერი 7
თბილისი, ხიზანიშვილის ქ. 43