დი ეი სი კომპონენტი
თბილისი, ყაზბეგის გამზ. 7

ტიტანი
თბილისი, ათონელის ქ. 29

მნმ–მულტიკომი, შპს
თბილისი, 0160, წინამძღვრიშვილის ქ. 67

იამაჰა
თბილისი, შარტავას ქ. 6