ეიჩარ სტუდიო
თბილისი, ხიდის ქ. 1

ჩემი სტუდია
თბილისი, როდენის ქ. 3

ბაო ვიდეო
თბილისი, ლეონიძის ქ. 2

სტუდია ბეგი
თბილისი, სოხუმის ქ.3

სარეკლამო კომპანია სტუდია - პრედა
თბილისი, დარასელიას ქ. 1

დიემემ სერვის სტუდიო
თბილისი, 0179, ვ. ბარნოვის ქ. 51