ანტენები-ვაჭრობა, წარმოება

აუდიო-, ვიდეოკასეტები, დივიდი დისკები-ვაჭრობა

აუდიო-ვიდეო ტექნიკა-ვაჭრობა

განათების საშუალებები–ვაჭრობა, წარმოება

გენერატორები, სტაბილიზატორები-ვაჭრობა, წარმოება, მონტაჟი

ელექტრო სანათი მოწყობილობები–ვაჭრობა, წარმოება

ელექტროხელსაწყოები და ელექტროპროდუქცია-ვაჭრობა

ვიდეო-, ხმის ჩამწერი სტუდიები- მომსახურება

ვიდეომონტაჟი, გადაღება-მომსახურება

კაბელები, საკაბელო პროდუქცია-ვაჭრობა, წარმოება

პროექტორული მოწყობილობები – ვაჭრობა, გაქირავება, ინსტალაცია, მომსახურება

რადიო აპარატურა-ვაჭრობა, წარმოება, რემონტი

სატელევიზიო საკაბელო ქსელი, სატელევიზო აპარატურა-ვაჭრობა, პროექტირება,მონტაჟი

ფოტომომსახურება

ფოტოსაქონელი, დანადგარები-ვაჭრობა, შეკეთება