სარკე ჯგუფი
თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. 45

მოდემ გარე რეკლამა, შპს
თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. 30ა