ჯეოინჟინირინგი
თბილისი, 0177, თამარაშვილის ქ. 15ა

ზიმო, შპს
თბილისი, 0160, ოდესის ქ. 8