მადნეული
თბილისი, ყაზბეგის ქ. 3/5

კვარციტი
თბილისი, ყაზბეგის ქ. 3/5

საქმრამორი
სენაკი, ჩხოროწყუ.მუხური