ქუთაისის ავტომექანიკური ქარხანა
თბილისი, ავტომშენებლის ქ. 88

აქატი
თბილისი, Carglis

ელექტრომოძრავი შემადგენლობის სარემონტო ქარხანა
თბილისი, წყალსადენის ქ. 55

ილეკრო
თბილისი, თ. ერისთავის ქ. 1ბ

ხალიბი
თბილისი, ერისთავის ქ. 1