დანადგარები
» ენერგეტიკული დანადგარები, მოწყობილობები-წარმოება, რეალიზაცია,მომსახურება
» ჩარხები, დაზგები და სამრეწველო დანადგარები-წარმოება,რეალიზაცია,შეკეთება

ორგანიზაციები, საწარმოები

პროდუქცია
» გაზი- გადამუშავება, რეალიზაცია
» გრანიტი და მარმარილო–რეალიზაცია, წარმოება
» ენერგეტიკა-წარმოება, რეალიზაცია,მშენებლობა
» მანქანათმშენებლობა-წარმოება,ვაჭრობა,შეკეთება
» მსუბუქი მრეწველობა-წარმოება, ვაჭრობა
» ნავთობროდუქტები- გადამუშავება, რეალიზაცია
» პლასმასის პროდუქცია- ვაჭრობა, წარმოება
» პოლიმერული მასალა და ნაწარმი - წარმოება, რეალიზაცია
» სამთო მრეწველობა-მოპოვება, რეალიზაცია
» ფქვილი-წარმოება,ვაჭრობა
» ქიმიური მრეწველობა-ვაჭრობა, პროდუქციის წარმოება,ნედლეული
» ხის გადამამუშავებელი მრეწველობა-ვაჭრობა, პროდუქციის წარმოება