მაკა კოპალეიშვილი, ი/მ
თბილისი, წერეთლის გამზ. 112