კრისტალი 2
თბილისი, 0154, ვანის ქ. 3

ალექსანდრია
თბილისი, მოსკოვის გამზ. 28

ასმათი გოგშელიძე, ი/მ
თბილისი, ც. დადიანის ქ. 313

იტალლივინგი
თბილისი, პეკინის ქ. 4ა

ვასო გმბხ
თბილისი, 0199, სააკაშვილის 102