მიფასი
თბილისი, 0105, ბარათაშვილის ქ. 10

მუსიკის სახლი
თბილისი, 0162, ჭავჭავაძის გამზ. 76

ტიტანი
თბილისი, ათონელის ქ. 29

ბერიძე თამაზი
თბილისი, გლდანი, 3 მ/რ, კორპ . 70