თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი
თბილისი, შ. რუსთაველის გამზ. 25