ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია
თბილისი, გრიბოედოვის ქ. 8-10

ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი
თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. 76

ბონა-ბო
თბილისი, აღმაშენებლის 16