საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი
თბილისი, 0108, რუსთაველის გამზ. 19

ადამ სტუდიო - დრამისა და კინოს სამსახიობო ხელოვნების სტუდია
თბილისი, ანტონ კათალიკოსის ქ. 34