ნიუკაზი
თბილისი, ჯანაშიას ქ. 5

გადია
თბილისი, 0179, ჯანაშვილის ქ. 4

პოლიტექნიკური პროფესიული სასწავლებელი
თბილისი, 0119, წერეთლის გამზ. 134

ახალი საინვესტიციო სკოლა
თბილისი, 0119, წერეთლის გამზ. 116