ბეჭდები და შტამპები–დამზადება

ბიზნეს-ცენტრები

ბრენდინგი

ბუღალტრები-მომსახურება

გადახდის ტერმინალები

თარჯიმნები- მომსახურება

კონფერენციები, პრეზენტაციები-მომსახურება, ორგანიზება

მენეჯმენტი-მომსახურება

საბროკერო მომსახურება

საზოგადოებასთან ურთიერთობები

საკურიერო მომსახურება

ასლგადამღები და საბეჭდი ტექნიკა-შეკეთება

ასლების გამრავლება, ბეჭდვა- მომსახურება

კარტრიჯები, ტონერები-დატენვა, აღდგენა

კომპიუტერული და საოფისე ტექნიკა- გაქირავება

კომპიუტერული და საოფისე ტექნიკა- შეკეთება

კომპიუტერული მომსახურება

ლოკალური და გლობალური ქსელები- პროექტირება, მონტაჟი

კავშირგაბმულობა

მობილური კავშირი-მომსახურება

მობილური ტელეფონები–შეკეთება

სატელეკომუნიკაციო მომსახურება-ორგანიზაციები

საქალაქთაშორისო და საერთაშორისო სატელეფონო კავშირი

ფოსტა–მომსახურება