აკვამარინი
თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. 45

ინტერაუდიტი
თბილისი, ი. ჯავახიშვილის ქ. 69

მაატი
თბილისი, ა. ჭავჭავაძის ქ. 4

აუდიტ ელგო
თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. 45

აუდიტ-ლოჯიქ
თბილისი, ძმ. კაკაბაძეების ქ. 7

დი–ემი
თბილისი, რუსთაველის გამზ. 18

დიემ, შპს
თბილისი, ფურცელაძის ქ. 17

ენვერ ბარდაქ
თბილისი, აღმაშენებლის გამზ. 130

ენი კონსალტინგი
თბილისი, მოსკოვის გამზ. 37

რეგისტრი, შპს
თბილისი, 0162, ჭავჭავაძის გამზ. 74ა.

ცალუღელაშვილის საადვოკატო სააგენტო
თბილისი, ინგოროყვას ქ. 14

ქართული იურიდიული საკონსულტაციო კომპანია
თბილისი, ლარსის შესახვ. 9

ტბა და კომპანია, შპს
თბილისი, აგლაძის ქ. 37

მეგანი, შპს
თბილისი, ფურცელაძის ქ. 12

არიესი, შპს
თბილისი, 0102, აღმაშენებლის გამზ. 130

დი–ემი
თბილისი, რუსთაველის გამზ. 18

დიგესტა, შპს
თბილისი, 0179, ჯანაშიას ქ. 5

ვერდიქტი
თბილისი, 0179, ბარნოვის ქ. 64

სამართალი
თბილისი, 0102, აღმაშნებლის გამზ. 124

ტაბიძე და კომპანია
თბილისი, 0105, ხიდის ქ. 1

ხვისტანი და კომპანია
თბილისი, 0160, ყაზბეგის გამზ. 1

ადვოკატურა "ლარეა"
თბილისი, კოსტავას ქ.47, ოთ. 14

ბიდიო ლეგალ
თბილისი, ყაზბეგის გამზ. 42

თბილისის აუდიტი
თბილისი, აკურის ქ. 13