იმნაძე ხათუნა-საპატენტი ბიურო
თბილისი, 0160, შარტავას ქ. 18

გვარამაძე -საპატენტო ბიურო
თბილისი, 0194, თამარაშვილის ქ. 13ა, ბ.36

მეფარიანი გიორგი
თბილისი, 0154, ბათუმის ქ. 7

აკოფაშვილი გივი
გორი, ლომონოსოვის ქ. 10

ბახტაძე ნინო
თბილისი, 0160, შარტავას ქ. 18

გვარამაძის საპატენტო ბიურო
თბილისი, თამარაშვილის ქ. 13ა

დარახველიძე ლილიანა
თბილისი, 0179, თაქთაქიშვილის ქ. 4

თბილსაგარეოსერვისი
თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. 16

იმნაძე ხათუნა
თბილისი, შარტავას ქ. 18

იმპროსერა
თბილისი, მარჯანიშვილის ქ. 15

კოჭლამაზაშვილი თამარ
თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. 16

ქართველიშვილი ალექსანდრე
თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. 59

ჩალაური თინა
თბილისი, კოსტავას ქ. 68ბ

ციციშვილი გურამ
თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. 16

ზურაბიშვილი დავითი
თბილისი, ნაფარეულის ქ. 18