იმნაძე ხათუნა-საპატენტი ბიურო
თბილისი, 0160, შარტავას ქ. 18

გვარამაძე -საპატენტო ბიურო
თბილისი, 0194, თამარაშვილის ქ. 13ა, ბ.36

აკოფაშვილი გივი
გორი, ლომონოსოვის ქ. 10

ბახტაძე ნინო
თბილისი, 0160, შარტავას ქ. 18

გვარამაძის საპატენტო ბიურო
თბილისი, თამარაშვილის ქ. 13ა

დარახველიძე ლილიანა
თბილისი, 0179, თაქთაქიშვილის ქ. 4

თბილსაგარეოსერვისი
თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. 16

იმპროსერა
თბილისი, მარჯანიშვილის ქ. 15

კოჭლამაზაშვილი თამარ
თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. 16

ქართველიშვილი ალექსანდრე
თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. 59

ჩალაური თინა
თბილისი, კოსტავას ქ. 68ბ

ციციშვილი გურამ
თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. 16

ექსპერტიზა +
თბილისი, იამანიძის ქ. 3

სამართლის სახლი
ბათუმი, გორგასალის ქ. 96