ბანკები
» ბანკომატები
» ვალუტა–გადაცვლა
» საბანკო ტექნიკა, მოწყობილობები- ვაჭრობა, მომსახურება
» ფასიანი ქაღალდები-რეგისტრატორები, გამოშვება, კონსულტაციები

დაზღვევა
» დაზღვევა-მომსახურება

ინვესტიციები
» საინვესტიციო ორგანიზაციები
» ფინანსური ორგანიზაციები

იურისპრუდენცია
» ადვოკატები- უფლებრივი დახმარება
» ექსპერტიზა-მომსახურება
» იურიდიული მომსახურება
» ლიცენზირება-მომსახურება
» საავტორო უფლებები-დაცვა
» სანოტარო მომსახურება
» საპატენტო ორგანიზაციები, მომსახურება
» სასაქონლო ნიშანი-რეგისტრაცია, დაცვა
» საწარმოების რეგისტრაცია და ლიკვიდაცია

კადრები, კონსალტინგი
» გადასახადები-კონსულტაციები
» დასაქმება-ორგანიზაციები
» კადრები-შერჩევა,მომსახურება
» კონსალტინგი-მომსახურება
» მარკეტინგული კვლევები, კონსულტაციები,მომსახურება
» პროფესიონალური კურსები, თრენინგები

მომსახურება
» ბეჭდები და შტამპები–დამზადება
» ბიზნეს-ცენტრები
» ბრენდინგი
» ბუღალტრები-მომსახურება
» გადახდის ტერმინალები
» თარჯიმნები- მომსახურება
» კონფერენციები, პრეზენტაციები-მომსახურება, ორგანიზება
» მენეჯმენტი-მომსახურება
» საბროკერო მომსახურება
» საზოგადოებასთან ურთიერთობები
» საკურიერო მომსახურება
» ასლგადამღები და საბეჭდი ტექნიკა-შეკეთება
» ასლების გამრავლება, ბეჭდვა- მომსახურება
» კარტრიჯები, ტონერები-დატენვა, აღდგენა
» კომპიუტერული და საოფისე ტექნიკა- გაქირავება
» კომპიუტერული და საოფისე ტექნიკა- შეკეთება
» კომპიუტერული მომსახურება
» ლოკალური და გლობალური ქსელები- პროექტირება, მონტაჟი
» კავშირგაბმულობა
» მობილური კავშირი-მომსახურება
» მობილური ტელეფონები–შეკეთება
» სატელეკომუნიკაციო მომსახურება-ორგანიზაციები
» საქალაქთაშორისო და საერთაშორისო სატელეფონო კავშირი
» ფოსტა–მომსახურება

ორგანიზაციები
» ბიზნეს გაერთიანება, ჰოლდინგი, ჯგუფი
» საბაჟო, საბაჟო საწყობები, საბაჟო მომსახურება
» სამოდელო ბიზნესი
» სარესტორნო ბიზნესი
» სასტუმრო ბიზნესი

უცხოური კომპანიები, წარმომადგენლობები
» საერთაშორისო ორგანიზაციები
» უცხოური ავიაკომპანიები–წარმომადგენლობები
» უცხოური ფირმების და კომპანიების წარმომადგენლობები

ფინანსები
» აუდიტორული მომსახურება
» პლასტიკური ბარათები -დამზადება, მომსახურება
» ფასიანი ქაღალდები- ყიდვა, გაცვლა, გაყიდვა
» ფულადი გზავნილები