ჯიშიანი ძაღლების თავშესაფარი
თბილისი, 0162, სვანიძის ქ. 30

ლორდ ლამარი
თბილისი, 0179, ყაზბეგის გამზ. 19ა.