ავტო რენთ ჯორჯია
თბილისი, 0119, წერეთლის გამზ. 118

ვიპ ავტო
თბილისი, წერეთლის გამზ. 118