ოპტიმუმ ჯორჯია, შპს
თბილისი, ქიქოძის ქ. 16

ნე პროდაქშენ
თბილისი, 0145, მოსკოვის გამზ. 24ა

სპეცჰიდრომშენი
თბილისი, ე. ანდრონიკაშვილის ქ. 145ა

ტრაიქვესტი
თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. 37

ეს დე ელ დელჰოლ ლიმიტედი
თბილისი, კახეთის გზატკ. 16