თოფ სპიიდ
თბილისი, ნუცუბიძის ქ. 60

გლობალური თანამედროვე ტექნოლოგიები
თბილისი, 0186, ვაჟა–ფშაველას გამზ.80, ბინა 8