ავტოლაინი
თბილისი, მ. ლაღიძის ქ. 21

ბიპი-ს ზეთების ოფის-მარკეტი
თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. 88

ბიპი-ს ზეთების სერვის ცენტრი
თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი, ქალაქის გასასვლელთან

ბიპი-ს ზეთების ოფის-მარკეტი
თბილისი, მტკვრის მარცხენა სანაპირო, ქსნის ქუჩისკენ მიმავალი გზატკეცილი